Amatör olta balıkçılığı
  Haberler
 


BALIK VE DENİZ HABER
Yavru balıklar için 411 bin imza

Greenpeace Akdeniz’in yavru balık avının durdurulması için başlattığı seninki kaç santim kampanyasında imza sayısı 411 bini aşarken, Danışma Kurulu toplantısına da bir hafta kaldı.

Greenpeace Akdeniz’in yavru balık avının durdurulması için başlattığı seninki kaç santim kampanyasında imza sayısı 411 bini aşarken, Danışma Kurulu toplantısına da bir hafta kaldı. Geçtiğimiz şubat ayında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasında, Greenpeace’in kırmızı telefon eylemine cevap olarak, balık boylarının yeniden düzenlenmesi konusunun toplantıda tartışılacağı ve gerekli değişikliklerin yapılacağı duyurulmuştu.

Her yıl yapılan Danışma Kurulu toplantısının tarihi 21 Haziran Salı olarak bildirildi. Greenpeace, bu toplantıda kalkan, palamut, orfoz, levrek, lüfer öncelikli olmak üzere pek çok türün yasal avlanma boylarının bilimsel verilere göre değiştirilmesini talep ediyor.

Greenpeace Akdeniz Denizler Kampanyası Sorumlusu Banu Dökmecibaşı: “Balık türlerinin ve denizlerin veriminin devamlılığı için öncelikle doğru boyda balığın avlanması, tehlike altındaki türlerin korunması, yumurtlama alanlarının koruma altına alınması gerekli. Bu sürdürülebilir balıkçılık yönetiminin ilk kuralıdır. Bu nedenle, 21 Haziran’daki toplantıda ilk adım olarak, yasal avlanma boylarının denizlerimizin ve balıkçılığımızın sürdürülebilirliği gözetilerek, 2012-2016 su ürünleri tebliğine düzeltilmiş olarak girmesini bekliyoruz. Yalnız biz değil, 411.000 kişi umutla doğru kararları bekliyor” dedi.

Bağımsız bir bilim komisyonu kurulmalı
Dökmecibaşı, Greenpeace'in bu kampanya çerçevesinde yayınladığı cetvel ve tablonun, varolan yasal avlanma boyları listesindeki pek çok türün gerçek bilimsel üreme boylarının altında avlandığına bir kanıt olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Şubat ayındaki açıklamasında AB yönetmelikleri verilerinin gösterilmesini yeterli ve doğru bulmuyoruz.

Türkiye karasularındaki ekosistem farkı ve balık türlerinin özelliklerine uygun olarak avlanma boylarının değerlendirilmesi yapılmalıdır. Bunun en etkin yolu da Bakanlık tarafından bağımsız bir bilim komisyonunun oluşturulması ve eldeki verileri değerlendirerek hem avlanma boylarının yeniden düzenlenmesi, hem de kalkan, orfoz gibi tehlike altındaki türler için ayrıca önlemlerin alınmasıdır. Greenpeace bu konunun ve yasadışı avcılığın engellenmesi için yapılacak çalışmaların takipçisi olmaya devam edecek.

Greenpeace'in 2007 yılında 'küçük balık yoksa büyük balık da yok' sloganı ile başlattığı ve 2010 yılında da 'seninki kaç santim' sloganı ile yavru balık avlanmasının engellenmesi adına sürdürdüğü kampanyaya destek vermek için kacsantim.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.


Balık yiyenlerin IQ'su daha yüksek

Sık balık yiyen yetişkin gençlerin
IQ'sunun daha yüksek olduğu bildirildi.

İsveç'te yapılan bir araştırma, yetişme çağında    
balık yiyen gençlerin zeka düzeylerinin
(IQ) daha yüksek olduğunu gösterdi.
Göteborg'daki Sahlgrenska Üniversite Hastanesi
için yapılan araştırmada,
sık balık tüketimi ile gençlerin IQ düzeyleri arasında
açık bir bağ bulunduğu tespit edildi.
AA

Hafızanızı parlatın
Hafızayı parlatan gıdalar ve unutkanlığın nedeni..

 En çok kullanılan hafıza güçlendiriciler; kolin,
lesitin ve fosfatidilkolin'dir öğrenme ve
hafıza üzerinde önemli rol oynar. Eksikliğinde
unutkanlık, bunama ve felç görülebilir.

GİNKGO BİLOBA
Ginkgo Biloba'nın beyine giden kan dolaşımını
arttırarak beyin hücrelerine glukoz ve oksijen
iletimini desteklediği ortaya konulmuştur.
B12 vitamini asetilkolin sentezini artırarak
hafızayı güçlendirir. B12 eksikliğinde; kansızlık,
unutkanlık, kas güçsüzlüğü, halsizlik ve
uyuşmalar görülür.

Demir eksikliği unutkanlık yapar
Vücutta hücrelere oksijen taşınması için gerekli olan
demirin eksikliği unutkanlığa neden olmaktadır.
DHEA DHEA hem kadında hem de erkekte
yaşlanma başladıkça
seviyesi düşen bir hormondur.. DEHA beynin
hafızadan sorumlu
olan bölgesinde bulunan sinir hücrelerinin
uyarılmasını sağlar.

OMEGA-3
Hafızayı güçlendiren Omega-3 yağ
asitleri daha çok balıkta bulunur.
Güçlü bir hafıza ve unutkanlığın
önüne geçmek için bol bol balık tüketmek
gerekir.

Bugün
_________________________________

 

Bayat balığa dikkat!

Taze balığın ne kadar faydalı ise bayat balığın da o kadar

tehlikeli olduğunu belirten Veteriner Hekim Mesut Karıman,
Taze olmayan veya uygun koşullarda depolanmayan
balıkları almamak gerekir.
Balık alırken gözlerinin ve pullarının parlak,
solungaçlarının kırmızı olmasına dikkat edilmeli.
İnegöl Belediyesi Veteriner Hekimi Mesut Karıman 
1 Eylül itibariyle balık av sezonunun başladığını hatırlatarak,
"Balık satışları ile ilgili denetimlerimizi sürdürüyoruz.
Amacımız her zaman olduğu gibi halkımızın kaliteli,
temiz, taze balıkları tüketmesini sağlamaktır.
Vatandaşlarımız balık alırken 12 noktaya dikkat etmeli"
diye konuştu.Karıman'a göre balığın taze olduğunu
şu 12 özellik ortaya koyuyor:

- Taze balığın gözbebekleri dışa dönüktür.
- Taze balıkta deniz kokusu vardır
- Taze balığın solungaçları kırmızıdır.
- Taze balığın görünümü parlaktır, renk dağılımı daha homojendir
- Taze balığın pulları kolaylıkla birbirinden ayrılmaz.
- Taze balığa parmakla bastırdığımızda sert yapıdadır
- Taze balığın karın kısmında aşırı şişkinlik olmaz.
- Taze balık suda çöker.
- Taze balığın ağız kısmı genelde kapalıdır.
- Taze balıkta doku kılçıklardan daha zor ayrılır.
- Taze balığın iç dokusu daha sıkı ve şeffaf rengi vardır

BALIĞIN BAYAT OLDUĞUNU GÖSTEREN ÖZELLİKLER

- Gözlerde donuk, mat görünüm, içe çökme vardır.
- Amonyak benzeri kötü koku vardır.
- Solungaçlarındaki kırmızı renk çok koyulaşmıştır
- Görünüm parlaklığını yitirmeye başlar.
- Renk dağılımı bozulur.
- Pullar sabitliğini yitirmeye başlamıştır.
- Parmakla bastırdığımızda yumuşama
- başlamıştır,parmağın izi kalır.
- Bayat balıkların karın kısmında gaz
- birikimi olur ve karında şişkinlik olur.
- Bayat balık suda havada kalır.
- Ağız bölümü açılmaya başlar.
- Doku kılçıklardan kolaylıkla ayrılır.
- Şeffaflık kaybedilmeye başlanır
--kaynak: internet iha
--Haber ekleyen_olta.tr.gg

Yatlara büyük vergi kolaylığı

Yabancı bayrak taşıyan teknelerin, Türk bayrağına geçişine kolaylık sağlayan kanun teklifi yasalaştı

ANKARA- Tekne sahiplerinin Türk bayrağı çekmeleri halinde ağır vergi yüküyle karşılaşmamak amacıyla yabancı bayrak kullanımlarının önüne geçmek için yapılan yeni düzenleme Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Böylelikle sahibi Türk vatandaşı olan ancak yabancı bayrak taşıyan teknelerin, Türk bayrağına geçişine kolaylık sağlayan ve özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu teknelerden, motorlu araçlar vergisi yerine harç alınmasını öngören kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Deniz taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan gemi, deniz içi ve iç su araçları için ise tarifedeki harçların yarısı olacak. Balıkçılık teknelerinden alınan motorlu taşıtlar vergisi kaldırılacak. Kanun, 30 Haziran 2009’da yürürlüğe girecek. Uzun zamandır yapılan uygulamayla, tekne sahipleri Türk bayrağı çekmeleri halinde ağır vergi yüküne maruz bırakılmaları nedeniyle yabancı bayrak kullanıyordu. Yüzde 90’ı Türklere ait teknelerde değişik ülkelere ait bayrakların bulunması tepkiye neden oluyordu. Yabancı bayrak çekilen tekneye vergi uygulanmaması yüzünden ortaya çıkan bu durum, yeni düzenlemeyle giderilmeye çalışıldı.

Limanlarda kayıt tutulacak

Yasaya göre, Türk Uluslararası Gemi Siciline tescilli olanlar ile Milli Gemi Siciline tescili zorunlu olanlar dışındaki ticari veya özel kullanıma tahsisli gemi yat, tekne gibi deniz araçları, Denizcilik Müsteşarlığı’nca liman başkanlıkları bünyesinde oluşturulacak bağlama kütüğüne kaydedilecek. Bağlama kütüğünün tutulmasında, liman başkanı sorumlu olacak. Liman başkanlığının yetki alanı dışında olanlar ise belediyelerce tutulacak. Kayıt için başvuru; mevcut gemi, deniz ve iç su araçları için kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay, yeni kayıt altına alınacaklar için ise 1 ay içinde yapılacak. Bu sürelerde kayıt başvurusunda bulunulmayan araçların kayıtları, liman başkanlıkları ve belediyelerce resen tutulacak.

Yabancılara da Türk bayrağı

Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçlarının mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmeler, ilgili liman başkanlığı ve belediye başkanlıkları huzurunda yapılacak. Aksi takdirde sözleşme geçersiz sayılacak. Türkiye’de yaşayan yabancılar da deniz araçlarına Türk bayrağı çekebilecek ancak Kabotaj Kanunu hükümleri saklı kalacak. Bağlama kütüğüne kayıt edilecek araçlar için ruhsatname düzenlenecek. Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan deniz araçları hakkında, tahsil edilemeyen ruhsat ve vize harç tutarının 2 katı kadar idari para cezası verilecek. Bu araçlara, denizcilik mevzuatına göre verilmesi zorunlu belgeler düzenlenmeyecek. Ayrıca liman veya iç sularda sefere çıkmasına izin verilmeyecek. Liman başkanlıkları ve belediyeler tarafından verilecek idari para cezaları, 1 ay içinde ödenecek. Bu sürede ödenmeyen cezalar hakkında Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanacak.

“Ülke menfaati için”

Görüşmelerde getirilen düzenlemeyi eleştiren Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, “Yatı, kotrası olan zenginlerin vergi yükünü hafifletmek için düzenleme yapıldığını” öne sürdü. Genç’e yanıt veren Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ise “Almadığınız verginin indirimi olmaz. Bu, kıyak çekme değil. Türk bayrağını çekmeyi özendirmek için düzenleme yapıyoruz. Ülke menfaatine, denizciliğimizin gelişmesi adına bir düzenlemedir” diye konuştu.

Uzunluğa göre harç alınacak

* 5 metreden 9 metreye kadar: 200 TL * 9 metreden 12 metreye kadar: 400 TL

* 12 metreden 20 metreye kadar: 800 TL * 20 metreden 30 metreye kadar: 1600 TL

* 30 metreden büyük: 3 bin 200 TL. * Eskiden tekne sahipleri yılda 3 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar MTV ödüyordu.

Eskiden neydi?

Yabancı ülkelerin bayrağı ile Türkiye’ye getirilen tekneler, yüzde 8 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), yüzde 18 Katma Değer Vergisi (KDV), her yıl ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisini (MTV) ödemiyorlardı. Teknelerin Motorlu Taşıtlar Vergisi 3-5 bin YTL’den başlayıp 50-100 bin YTL’ye kadar ulaşıyor. Tekne alan kişi, teknesine Türk Bayrağı çekip, teknesini Türkiye’deki liman ya da belediyeye kayıt ettirirse, bu vergileri ödemek zorunda. Ancak Türk bayrağı çekmeyip kayıtlara girmezse bu vergileri ödemiyor.
KAYNAK: VATAN

AYRICA

Amatör teknelerle ilgili olarak bazı AB ülkeleri ile Türkiye arasında verilerin karşılaştırılması şöyle:

Almanya

Sahip olduğu kıyıların uzunluğu 3 bin 624 km. Almanya'da 184 kişiye bir tekne düşerken, marina ve yat limanı sayısı ise 2 bin 400'e kadar ulaşıyor. Almanya'da gezi teknelerinden motorlu taşıt vergisi alınmıyor.

İtalya

Sahip olduğu kıyıların uzunluğu: 9 bin 226 km. olan İtalya'da 68 kişiye bir tekne düşüyor. 105 marina ve yat limanı bulunan ülkede bağlama yeri, iskele, çekek sayısı ise 131 binin üzerinde. Bu ülkede gezi teknelerinden motorlu taşıt vergisi alınmıyor.

Hollanda

Sahip olduğu kıyıların uzunluğu 451 km. olan Hollanda'da 64 kişiye bir tekne düşüyor. Bin 200 marina ve yat limanı olan ülkede bağlama yeri, iskele, çekek sayısı 18 bin 800. Hollanda da vergi almayan ülkelerden.

Türkiye

Sahip olduğu kıyıların uzunluğu 8 bin 333 km. olan Türkiye'de 5 bin kişiye bir tekne düşüyor. Türkiye’de teknelerden yüzde 10-40 arasında motorlu taşıt vergisi alıyordu.

virahaber.com

Tebliğ değişikliği

5 Kasım 2008 | Balıkçılık

Amatör (sportif) amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen Tebliğde değişiklik yapıldı.

Amatör (sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde yapılan değişiklikle, iç sularda yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın avlakta bulundurulması ve kullanımı yasaklandı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ile 2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğlerinde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ değişikliklerine göre, yemlik balık, "Amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılmak üzere yakalanarak bu amaçla kullanılabilecek balıklar" olarak tanımlandı.

İçsularda amatör avcılığı düzenleyen maddeye göre, küspeli olta, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların kullanılması ile boyutları belirlenerek ilan edilmiş olan yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme vb.) avlakta bulundurulması ve kullanımı yasaklandı.

Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı yapmak yasaklanırken, sadece yapay yem kullanılarak avcılık yapılabilecek. Göllerde yapılacak alabalık avcılığında ise kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilecek.

Avlanması tamamen yasak olan türler dışındaki su ürünlerinin avcılığında her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbest olacak.

Ticari amaçlı su ürünleri avcılığı
Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde yapılan değişiklikle ''Çevirme ağlarına ilişkin yasaklar'' başlıklı kısmında yer alan Kuşburnu;nun koordinatı yeniden düzenlendi.

Değişikliğe göre Akdeniz'de; Susanoğlu - Atakent ile Akıncı burnu arasında kalan alanda, 11 metre derinlikten itibaren; uzunluğu en fazla 600 metre ve ağ derinliği en fazla 33 metre olan gırgır ağları ile avcılık yapılması serbest olacak.

"Avlanması yasak türler" başlıklı kısmında yer alan pervane/ay balığı ibaresi de çizelgeden çıkarıldı.

Tebliğ uyarınca, taşıdıkları toksin nedeniyle insan tüketiminde sakınca bulunduğu belirtilen balon balıklarının (Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus) ve pervane/ay balığının (Mola mola) karaya çıkarılması ve satılması yasaklandı.

Tebliğ'in, "Deniz salyangozu ve deniz patlıcanı avcılığı''nı düzenleyen ilgili fıkrasına ise ''deniz salyangozu istihsalinde kullanılacak algarnaların; ağız genişliği azami 3 metre, ağız derinliği azami 40 santimetre, torba boyu azami 1 metre ve torba ağ göz açıklığı 72 milimetre olmalıdır" ibaresi getirildi.

Değişiklikle, sazangillerin avcılığının yasak olduğu dönemlerde yayın avcılığı da yasaklandı.

A.A

---------------------------------------------------

SGK ceza kesmeyecek
19 Haziran 2008 | Limanlar

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ceza kesme yetkisi, Liman başkanlığına devredildi.

TBMM bünyesinde kurulan İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, balıkçı ve turizmcileri yakından ilgilendiren Liman Kanunu'nda önemli bir değişiklik yaptı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın görevleri arasında bulunan ceza kesme yetkisi, Liman başkanlığına devredildi.

Mevzuatta en düşük 5 bin YTL olan ceza 250 YTL'ye indirildi.

Cezalar bundan böyle, standart olarak değil, teknelerin büyüklüklerine göre verilecek.

Buna göre, 150 grostonluk (GT) bir gemiye 250 YTL ile 500 YTL arasında ceza kesilebilecek.

Mevcut mevzuata göre, 150 groston ile 10 bin grostonluk gemiye aynı ceza kesiliyordu.

'Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunu ve Limanlar Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi, CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü ile AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı ve iki parti milletvekilleri tarafından ortak teklif olarak komisyona geldi.

Komisyonda, teklifin gerekçesi hakkında konuşan Çöllü, cezaların adaletsiz olduğuna vurgu yaptı.

Komisyona davet edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerinden Albay Oktay Tanju Sel ise ceza kesme yetkisinin liman başkanlıklarına verilmesine karşı çıktı.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ise, "Birinci önceliğimiz ceza kesmek değil, hizmet olmalı." diyerek, düzenlemenin denetimde bir zafiyete neden olmayacağına vurgu yaptı.

Zaman

------------------------------------------------------------

10 bg kadar motorlu özel teknelerde amatör kaptanlık belgesi ADB

zorunluluğu kalkmıştır.

Ekte önemli belgeler var ve her teknede bulunması iyi

olur bastırın ve teknenizde bulunsun..!!

Y.D.

 

BALON BALIĞINA DİKKAT

Bu balığı sakın yemeyin
 
Sonunda bu da oldu. Küresel ısınma tezgâha çıktı. Pasifik ve Kızıldeniz'den Akdeniz'e yayılan 'zehirli' balon balıkları kilosu 8.5 YTL'den satılıyor

Türk sularında küresel ısınmanın kanıtlarından biri olarak gösterilen tropik balon balığı (lagocephalus sceleratus) balıkçılarda satılmaya başlandı. Anavatanı Pasifik Okyanusu olan ve Kızıldeniz'den Akdeniz'e göçe başlayan yırtıcı tür, Mersin'de tezgâhlarda 'kurbağa balığı' adı altında kilosu 8.5 YTL'den satılmaya başlandı.
Ancak uzmanlar uyarıyor: Balon balığının içerdiği tatrodotoksin (TTX) maddesi kas felci, nefes darlığı, hatta dolaşım yetmezliğine bağlı ölüme neden olabilir. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Cem Çevik'e göre Akdeniz'de artık tropikalleşme yaşanıyor ve bu tüm havzayı etkiliyor: "Balon balığı birkaç yıl önce Akdeniz'de görülmeye başlandı. Sayı açısından fazla olmadığı için üzerinde durulmadı. Ama hızlı üredi ve yeni göçlerle sayısı artınca sıkıntı yaratmaya başladı. Şimdi bu türün kıyılarımızdaki etkileri üzerinde araştırmalar yapılıyor. Ülkemize giren balon balıklarının çok zehirli olmadığını biliyoruz. Uzakdoğu'da bu türün toksitle etkisi çok daha fazla bulunuyor. Ancak yine de bu balık güvenle tüketilemez."
Çevik'in verdiği bilgiye göre balon balığı Türkiye'de tezgâha düşen tek tropik tür de değil: "Küresel ısınmayla birlikte ekonomik türler de kıyılarımıza girdi. Gümüş balığı, paşa barbunu, nil barbunu, bıldırcın kefal, deniz turnası ve ceylan balığı gibi. Bu türler tüketim açısından bir sıkıntı yaratmaz."
Balon balıklarınınsa Akdeniz'de iki çeşidi sıklıkla görülüyor. İki ayrı yan çizgiye sahip, kuyruk sapı dar, kuyruk yüzgeci hilal şeklinde, burnun her iki tarafında iki adet burun deliği bulunan balon balıkları, taşlık ve yosunlu bölgelerde yaşıyor. Vücudu grimsi kahverengi, düzensiz açık renkli benekli ve sırt yüzgeci siyah olan balon balıkları, kafalarının diğer balıklara göre büyük oluşuyla dikkati çekiyor. Şişkin olmadığı hallerde uzun ince bir vücuda sahip olan balon balığında, başın arkasında ve vücudun gerisinde kuyruğa kadar dikenler var. Dipte yatarak avını bekliyor
Dipte yatarak başının üstündeki gözleri ile küçük canlıları veya balıkları görüp avlayan balon balıkları, nisan ve mayıs aylarında kışladıkları derin sulardan sahillere, bazen de acı su bölgelerine sokularak temmuz ve eylül ayları arasında ürüyor.

 

 -------------------------------------------------------------- 

İnsan boyunda balık
18 Şubat 2007 Pazar 23:09

Erzincan'da Fırat Nehri'nde avlanan balıkçıların ağına takılan 2 dev turna balığı saatler süren uğraşlar sonucu yakalandı.

Erzincan'da 10 yıldan beri balıkçılık yapan Sinan Atasever ve 8 arkadaşı tarafından biri 65 diğeri 50 kilogram ağırlığındaki 2 turna balığı, kilosu 10-15 YTL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldı. İplik Caddesi üzerindeki balık tezgahlarında satışa sunulan turna balıklarından 65 kilogram ağırlında olanı kısa sürede satılırken, 50 kiloluk balığı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir balıkçının güçlükle yerinden kaldırdığı turna balığını meraklı gözlerle izleyen bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla dev balığın fotoğrafını çekti.
Önceki yıllarda Fırat Nehri'nde daha sık avladıkları turna balığının son zamanlarda yine ağlarına takılmaya başladığını ifade eden balıkçı Sinan Atasever (38), 3 botla dün gece çıktıkları balık avında büyük bir sürüyle karşılaştıklarını belirterek, ancak iki tanesini yakalayabildiklerini, diğerlerinin ağdan kaçtığını söyledi. Nehirde, 100-150 kiloluk turna balıklarının olduğunu anlatan Atasever, balığın kilosunu 10-15 YTL arasında sattıklarını dile getirdi. Balıkları 9 kişinin uzun uğraşlar yakalayabildiğini kaydeden Atasever, "Turna çok hareketli bir balık. Yakalamak için bazı zaman suya girmemiz de icap ediyor. Bu balıkta kılçık yok. Normal et şeklinde satıyoruz. Mangalda ve yağda güzel oluyor" diye konuştu.
kaynak: haber 7
-------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
Hangi ayda hangi balık yenilmeli? 
 
Avlanma yasağı, beslenme, yumurtlama, denizdeki su sıcaklığı ve tuz oranı dikkate alınarak, uzmanların hazırladığı takvime göre hangi balık hangi zamanda yenilmedir?
Ali Güreli'nin haberi

Avlanma yasağı, beslenme, yumurtlama, denizdeki su sıcaklığı ve tuz oranı dikkate alınarak, uzmanlar tarafından hazırlanan takvime göre, palamut, torik, hamsi ve karagöz bu ay yenebilecek en iyi ve lezzetli türleri oluşturuyor.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Cengizler, yaptığı açıklamada, A ve D vitamini bakımından önemli bir protein kaynağı olan balık tüketiminin Türkiye'de istenilen noktaya ulaşmadığını söyledi.

Sindirimi kolay olduğu için özellikle yaşlılar ve çocuklar tarafından tüketilmesi gereken balığın, kalp ve damar rahatsızlıkları bulunan kişilere doktorlar tarafından önerildiğini belirten Cengizler, ayrıca tüketim alışkanlığının çocuklarda zeka açısından da son derece yararlı olduğunun kanıtlandığını ifade etti.

Cengizler, Türkiye'de enerji ve protein ihtiyacının daha çok tahıl ve kırmızı etle giderildiğini belirterek, bunun aksine sağlıklı beslenme için haftada en az 3 öğün balık tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de, iç sular ve çiftliklerinde yılda ortalama 700 bin ton balık üretimi yapıldığını belirten Cengizler, tüketimde avlanma yasağı, beslenme, yumurtlama, denizdeki su sıcaklığı ve tuz oranı dikkate alınarak uzmanlar tarafından hazırlanan balık takvimine uyulmasını önerdi.

Cengizler, yılın 12 ayında hangi balığın en iyi ve lezzetli, hangisinin yenilebileceği ve hangisinin tercih edilmediğinin takvimlendirildiğini ifade ederek, ''Bazı balıklar, bazı mevsimlerde yağlı oluyor. Yağlı balığın ızgarası tercih ediliyor. Az yağlı olanlar fırında, yağsız olan balık türleri de genellikle yağda kızartılarak tüketiliyor. Tüketiciler, balığın yağlı olup olmadığı konusunda bilgi sahibi değilse, mutlaka satıcıdan bunları sormalıdır'' dedi.

-BALIK LEZZET TAKVİMİ-

Hazırlanan takvime göre, Marmara ve Ege Denizi ile boğazlarda yakalanan mercan yavrusu, yılın 12 ayında da yenilebilen en lezzetli balık olma özelliğine sahip.

Yılın bu ayında avlanma yasağı, beslenme, yumurtlama ve denizdeki su sıcaklığı ile tuz oranı dikkate alınarak uzmanlar tarafından hazırlanan takvime göre, palamut, torik, hamsi ve karagöz en iyi ve lezzetli balık türlerini oluşturuyor.

Ağustos-ekim dönemlerinde en lezzetli konuma ulaşan levrek ve çipura yılın 12 ayı tüketilebilirken, çinakop ve sarıkanat ise 10 ay kesinlikle tercih edilmiyor. Çinakop ve sarıkanadın haziran ve temmuz aylarında yenmesi öneriliyor. Hamsi, torik, kofana, uskumru, kalkan yavrusu, iskorpit ve karagöz bu mevsim yenilebilen balıklar listesinde yer alırken, tatlı suların en lezzetli balıkları arasında sazan, turna, alabalık, kefal ve yayın bulunuyor.

Yine bu ayın en lezzetsiz tuzlu su balıkları arasında çingene palamudu, morina, çinakop, sarıkanat, gelincik, gümüş, izmarit, strangolos, mezgit ve sardalye, en lezzetsiz tatlı su balıkları arasında ise levrek, yılan ve kaya balığı olarak listede yer alıyor.

Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında en yaygın halde yaşayan balık türlerinden olan tekir, karagöz ve lüfer de ekim ve kasım aylarında en çok tercih edilen balık türü olurken, kolyoz, mercan, deniz alası, kırlangıç, güneş, lipsoz, pisi, deniz yılanı, dil balığı, hani, mırlam, sübya, kalamar, ahtapot gibi balık ve deniz ürünleriyle tatlı suda yetiştirilen çiftlik alabalığı, yılın 12 ayında da tüketilebiliyor.

Balık takvimine göre;

çingene palamudu ağustos ve eylül,

çinakop ve sarıkanat temmuz ve ağustos,

gelincik temmuz, ağustos ve eylül,

hamsi kasım, aralık, ocak ve şubat,

gümüş, izmarit, strangolos, mezgit Şubat, mart, nisan ve mayıs,

sardalya temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında yenilebiliyor.

 

03.11.2007 12:54:00

 

 HAFTADA EN AZ İKİ KEZ BALIK
Balık, kolay sindirilebilir protein, doymamış yağ asitleri, iyot ve selenyum kaynağı olması nedeniyle beslenmede büyük öneme sahip.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde görev yapan Doç. Dr. Fatma Arık Çolakoğlu, yüksek oranda doymamış yağ asitleri, düşük oranda kolesterol, çok miktarda potasyum, az miktarda sodyum içeriğinin balık etinin değerini artırdığını söyledi.

Omega 6 yağ asidinin öneminin önceden beri bilindiğini belirten Çolakoğlu, Omega 3 yağ asidinin insan sağlığına olumlu etkilerinin ise son yıllarda anlaşıldığını açıkladı.

Omega 3 yağ asidi balık ve su ürünlerinde, Omega 6 yağ asidi ise özellikle uskumru ve sardalya balıklarında yüksek oranda bulunuyor.Bu yağ asitleri kalp damar sağlığı, beyin ve hücre gelişimi, bebek ve çocukların sağlıklı büyümesi ile hamile ve emziren kadınlarda olumlu etki yaratıyor.

Çolakoğlu, "Yetişkin insanda bu yağ asitlerinin belli dozlarda periyodik olarak alınması özellikle yaşlılarda, dolaşım bozukluğu ve kalp damar hastalıklarının tedavisinde veya kısmen iyileştirmede etkili olmaktadır. Omega 3 yağ asitleri kan basıncını düşürmekte ve damar içindeki lipoprotein yoğunluk miktarını azaltıp, kan damarındaki daralmaları önlemektedir" dedi.

Doç. Dr. Fatma Arık Çolakoğlu, çeşitli hastalıkların oluşmasını önleyebilen, bazı hastalıkların tedavisinde etkili olan balığın Türkiye'de yeterince tüketilmediğini de belirtti.

Çolakoğlu, taze balığa, yağ asidi kompozisyonu yönünden en yakın ürünün dondurulmuş balık olduğunu belirtti.

Dumanlanmış ve marine edilmiş balık ise sıralamada dondurulmuş balığı takip ediyor.

Çolakoğlu, balıkların nasıl tüketilmesi gerektiğine de değindi:

"Satın alınan balıklar evlerde mutlaka pişirme teknikleriyle tüketilmelidir. İşlenmiş ürünlerdeki besin ve yağ asitleri kaybı, evde pişirip tükettiğimiz balıkta meydana gelen değişimler kadardır.

Bunun için işlenmiş balıklardan uzak durmamak, aksine onları tüketme yönünde eğilim göstermek gerekmektedir. Sonuç olarak uzun ve sağlıklı bir yaşamiçin ister taze, isterse işlenmiş olsun en az haftada iki defa balık tüketmemiz gerekmektedir."

 
 
 Haber Kaynağı : İnternet Haber


FIRAT NEHRİNDE KÖPEK BALIĞI

27 Ekim 2007
 
Fırat’ta Jaws yakalandı  
 
 
 
 
 Irak’ın güneyindeki Nasıriye Kenti’ndeki bir balıkçının ağlarına 2 metrelik bir boğa köpekbalığı takıldı.

110 kilogram ağırlığındaki ölü köpekbalığının getirildiği Nasıriye’deki bilim kolejinden Dr. Nazah Resul, ilk kez bir nehirde köpekbalığına rastlandığını söyledi. Dr. Resul, tuzlu ve derin sulara alışkın köpekbalığının Fırat Nehri’ne gelerek intihar ettiğini düşündüklerini sözlerine ekledi.

Nasıriye, Fırat’ın döküldüğü Basra Körfezi kıyılarına tam 150 kilometre uzaklıkta. Boğa köpekbalıklarının nehirlere girdiği ve yüzen insanlara saldırdığı biliniyor. Bu cinsteki köpekbalıkları, tatlı sularda kısa bir süre yaşayabiliyor. Ancak Nasıriye’nin Basra Körfezi’ne olan 150 km uzaklık göz önüne alındığında, bu köpekbalığının nehirde beklenenden daha uzun süre yaşadığını ortaya koyuyor. 

 
2 Mart 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26804

YÖNETMELİK

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan:

ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI, KAYDI VE BELGELENDİRİLMESİ İLE

ÖZEL TEKNELERİ KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel teknelerin donatımı, kaydı ve belgelendirilmesi ile özel tekneleri kullanacak kişilerin yeterlikleri, sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları ve kayıtlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, özel tekneleri ve bunları kullanacak kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (d) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Amatör Denizci Belgesi/Certificate of Competence For Operators of Pleasure Craft (ADB): Özel tekneleri kullanmak için bu Yönetmelikte aranan şartları sağlayan kişilere verilen belgeyi,

b) Gezi Tekneleri Yönetmeliği: 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliğini,

c) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

ç) Özel Tekne: Ticari amaç olmaksızın münhasıran gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan, ulusal standarda göre ölçüldüğünde boyu (LH) 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan, mülkiyeti T.C. vatandaşlarına, Türkiye’de oturma izni almış olan yabancı uyruklu gerçek kişilere, su sporlarında faaliyeti olan Türkiye’de kurulu dernek ve vakıflara ait tekneleri,

d) Özel Tekne Belgesi (ÖTB): Bu Yönetmelik kapsamında ölçülerek kayıt altına alınmış özel tekneler için İdarenin düzenlediği belgeyi,

e) Su Üstü Sporu: Yelken veya motor veya kürekle su üstünde seyreden tekne ve deniz araçları ile yapılan sporu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Teknelerin Ölçülmesi, Belgelendirilmesi, Kaydı, Terkini ve Donatımı

Özel teknelerin ölçülmesi ve kaydı

MADDE 5 – (1) Ölçü ve kayıt işlemi, teknenin yandan çekilmiş fotoğrafı, varsa prospektüsü ile tekne ve motor faturalarının eklendiği yazılı isteğin, İdarenin Bölge Müdürlüğü veya Liman Başkanlığına sunulmasıyla başlar. Gezi Tekneleri Yönetmeliğine uygun inşa edilmiş teknelerde, CE uygunluk işaretinin, tekne tanıtım plâkasının ve tekne tanıtım numarasının tekneye iliştirilmiş olması gerekir.

(2) Özel tekne kayıtları, Bölge Müdürlüğü veya Liman Başkanlığı tarafından yeni açılacak ayrı bir teknik kütük defterinde her tekneye ayrı bir kayıt numarası verilerek tutulur ve mevcut teknelerin eski kütük kayıtları kapatılır. Ölçü ve kayıt işlemini, Bölge Müdürlüğü merkezli limanlarda Bölge Müdürlüğü Gemi Sörvey Kurulu, diğer limanlarda Liman Başkanlıkları yapar.

(3) İlk kez ölçülecek özel tekneler, İdarenin Bölge Müdürlüğü veya Liman Başkanlığı tarafından bulundukları yerde çıkarılacak Tebliğde yer alan usul dairesinde üç boyut esas alınarak ölçülür ve kayıt altına alınır. Üç boyutun saptanmasında "TSE EN ISO 8666 - Küçük Tekne - Temel Veriler" ulusal standart içinde yer alan Boy (m) = LH , Genişlik (m) = BH ve Derinlik (m) = Den çok/Dmax tanımlamaları esastır.

(4) Gezi Tekneleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş özel tekneler ile adlarına daha önce tonilâto belgesi düzenlenmiş olan özel tekneler, teknik dosyalarında veya tonilâto belgelerinde belirtilen ölçülere uygun olarak, yeniden ölçülmeksizin kaydedilir; bu tekneler sahibinin isteği üzerine yeniden ölçülebilir.

Özel teknelerin belgelendirilmesi, belgenin yenilenmesi ve kaydın terkini

MADDE 6 – (1) Ölçülen ve kaydedilen özel tekneler adına, İdarenin Bölge Müdürlüğü veya Liman Başkanlığı tarafından, verildiği tarihten itibaren beş yıl süreli, şekli çıkarılacak Tebliğ ile saptanan ÖTB düzenlenir ve ücreti mukabilinde verilir. Yabancı uyrukluların sahibi olduğu özel tekneler için ÖTB, ikamet izni süresiyle sınırlanır. İkamet izni 5 yılı geçerse belge yenilenir. Adlarına daha önce tonilato belgesi düzenlenmiş özel teknelerin, tonilato belgeleri iade alınır ve iptal edilir.

(2) Özel tekne tanımına uyan, ancak sahibinin isteğiyle gemi siciline tescil edilen tekneler adına ayrıca ÖTB düzenlenmez.

(3) Gerçek veya tüzel kişi tacirlere ait olmayan, gezi, eğlence, spor gibi amaçlarla kullanılan ve boyları 24 metreden büyük tekneler adına, tonilâto belgesi ve yürürlükteki turizm mevzuatı uyarınca Özel Yat Kayıt Belgesi düzenlenir. Gerçek veya tüzel kişi tacirlere ait tekneler adına, ÖTB veya Özel Yat Kayıt Belgesi düzenlenmez, tekne boyu ve kullanım amacı dikkate alınmaz.

(4) Şişme botlardan alt yapısı (tabanı) sabit olup, üst yapısı şişirilebilir ve katlanabilir olanlarına ve alt yapısı da katlanabilir boyu 4 metreden büyük olan şişme botlara ÖTB düzenlenir.

(5) Aşağıda sayılan özel tekneler adına ÖTB düzenlenmesi, sahibinin isteğine bağlıdır;

a) Kanolar ve kayaklar,

b) Su sporlarında faaliyeti olan spor kulübü derneklere ve bunların üst kuruluşlarına ait veya tahsis edilmiş olmak şartıyla, ulusal ve uluslararası yarış sınıfı (kürek sporu tekneleri ile Optimist, Laser, Fin, 420, 470, Pirat, Dragon, Wind Surf gibi yelken sporu tekneleri) spor amaçlı tekneler,

c) Su sporlarında faaliyeti olan spor kulübü derneklere ve bunların üst kuruluşlarına ait veya tahsis edilmiş olmak şartıyla, münhasıran antrenman ve yarışlarda, hakem, antrenör, monitör vb yetkililerin veya görevlilerin kullandığı yardımcı tekneler (motorlu/motorsuz şişme bot veya sandal tipinde).

(6) Özel tekneler, hiçbir surette gelir elde etmek amacıyla kullanılamaz. Bir özel teknenin gelir elde etmek amacıyla kullanılmak istenmesi halinde sahibinin, faaliyetini kanıtlayacak belgeleri (Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi ve Faaliyet Belgesi) veya en çok iki sene süreli bir kira sözleşmesini sunması şartıyla, ÖTB geri alınır, kaydı terkin edilir. Bu durumda tekne, 4/5/1967 tarihli ve 12589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Gemilerinin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğine göre üç boyut kuralı uygulanarak ölçülür ve adına Tonilâto Belgesi ile Ticari Yat Kayıt Belgesi düzenlenerek ilgili mevzuat kapsamına alınır.

(7) Teknenin kaydı, sahibinin teknenin kullanılamaz hale geldiğine veya zayi edildiğine ilişkin yazılı bildirimi üzerine terkin edilir. ÖTB yenileme süresinin 2 yıl aşılmış olması durumunda kayıt resen terkin edilir. Terkin işlemi için ücret tahsil edilmez.

(8) Özel Tekne Belgesinin şekline, özel teknelerin kaydına ve markalanmasına ilişkin hususlar çıkarılacak Tebliğ ile belirlenir.

Özel teknelerin donatımı ve seyri

MADDE 7 – (1) ÖTB’nin aslının seyirde teknede bulundurulması ve denetimlerde ibrazı zorunludur.

(2) Adlarına ÖTB düzenlenmeyen özel teknelerden, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasındakilerin tonilâto belgelerinin, dördüncü fıkrasındakilerin ÖTB veya fatura/tahsis belgelerinin seyirde teknede bulundurulması ve denetimlerde ibrazı zorunludur.

(3) Özel tekneler, bölge, mesafe ve zaman sınırı olmaksızın, en az ADB veya gemici ve üstü yeterlik belgesi sahibi bir kişinin sevk ve idaresinde seyreder. Ancak, 16 yaşından küçük ADB sahibi kişiler, boyu 7 metreden, sürati saatte 7 deniz milinden fazla olan özel tekneleri sevk ve idare edemezler.

(4) Özel tekneler, çıkarılacak Tebliğde şekli belirtilen yetki yazısı ile, sahipleri tarafından başkalarına geçici olarak verilebilir. Dernek veya vakıflara ait özel tekneler ancak üye ve sporcuları tarafından yetki yazısı ile kullanılabilir.

(5) Motoru on beygir gücünden az özel tekneleri, sadece kürekle yürütülen motorsuz tekneleri, kanolar/kayaklar ile 6 ncı maddenin beşinci fıkrası (a) ve (b) bendinde sayılan tekneleri kullananlarda ADB aranmaz.

(6) Özel tekneler çıkarılacak Tebliğ ile belirlenen asgari emniyet teçhizatı ve deniz kirliliğini önleyici teçhizat listesine göre donatılır.

(7) Özel teknelerde seyirde en çok 12 kişi bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Amatör Denizci Belgesi Alma Şartları, Sınavları ve Belgelendirme

Yeterlik şartları

MADDE 8 – (1) T.C. Vatandaşı olan ve ADB almak isteyen kişilerde;

a) 14 yaşını bitirmiş olmak (18 yaşından küçük olanların Ek–1deki Muvafakatnameye uygun imzası noterlikçe onaylanmış veli veya vasi muvafakati aranır.),

b) 9 uncu maddede belirtilen şartları taşıdığını sınava başvuru sırasında belgelemek,

c) Amatör Denizci Sınavını başarmak

şartları aranır.

(2) Denizcilik Fakülteleri mezunları, Deniz Harp Okulu mezunları, yüksekokulların denizcilikle ilgili bölümlerinin güverte ve makine bölümleri mezunları, Astsubay Güverte ve Makine Sınıfı okulları mezunları ile denizcilik meslek lisesi güverte ve makine bölümü mezunlarına talep etmeleri halinde sınav şartı aranmadan ADB verilir.

(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de oturma izni almış olan yabancı uyruklulara, bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları halinde ADB verilir.

ADB alacakların sağlık şartları

MADDE 9 – (1) ADB alacak kişilerin göz ve kulak-burun-boğaz (KBB) muayenelerinden geçerek, bünyesinde göz ve KBB uzmanı çalıştıran resmi veya özel sağlık kuruluşlarından "Amatör Denizci Belgesi Alabilir" raporu almaları gerekir. Rapor, sınav tarihinden en çok dört ay önce düzenlenmiş olmalıdır.

(2) Amatör denizcilerin göz ve KBB sağlık muayeneleri, kara taşıt sürücüleri için geçerli olan esaslar dâhilinde yapılır. Ancak, monoküler olup sağlam gözü 10/10’dan daha az görenler, renk körlüğü veya gece körlüğü olanlar amatör denizci belgesi alamazlar.

(3) İdare, sağlık durumlarından kuşku duyulan ya da hasta oldukları bildirilen ADB sahiplerinin, sağlık durumlarının tekne kullanmalarına engel olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sağlık yoklamalarının yenilenmesini her zaman isteyebilir.

Amatör denizci belgesi sınavları

MADDE 10 – (1) ADB sınavları belirlenen sınav yerlerinde, yazılı veya internet ortamında bilgisayarda ç

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: recep( ), 07.05.2011, 19:22 (UTC):
siteni güzel buldum herşey düşünülmüş ya bide bu köpek balığı nehirde ne arıyo onada şaşırdım ilginçBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Siten:
Mesajınız:

 
  Bugün 9 ziyaretçi (16 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Şu ana kadar toplam klik sayısı Counters
Counters-