Amatör olta balıkçılığı
  Olta takımları
 

 

OLTA TAKIMLARI VE BEDENLER. 
» Serseri (Şeytan) Olta
» Yılan Dili (Çatal) Olta
» Tertip (Savurma)
» Hırsız Tertip (Savurma)
» Vargelli Olta
» Yarım Vargelli Olta
» Mantarlı Olta
» Saçaksız Çapari (Kıbrıs)
» Saçaklı Çapari ( Kıbrıs )
» Zargana Oltası
» laplup
» Mızrak
 
---------------------------

Serseri şeytan olta


Deniz, Akarsu, Göl veya Göletlerin kıyıdan ani derinleşen ve tabanı kayalık olan yerlerde kullanıma uygundur. Bu takımda 0.20, 0.25 lik en fazla 0.30 luk misina kullanılır oltaya hiçbir ağırlık bağlanmaz kol gücü ve taktığımız yemin ağırlığı ile yaklaşık 5-6 metre uzaklığa atabilirsiniz yem ağırlık olmadan aşağıya doğru inerken oltanın boşluğu hafifçe alınır bu boşluk alma esnasında balığı oltanın uçunda hissedebilirsiniz veya balık aldığı zaman misinayı gerer balık kayanın altına girmeden almalısınız
-----------------------------------------

Yılandili çatal olta
Denizde kumluk ve taşlık alanlarda Akarsu, Göl ve Göletlerde ise zemini çamur olan yerlerde dip balıkları için kullanılan bir takımdır avlandığımız mevkideki balığın büyüklüğüne göre olta 0.40, 0.50 lik misinadan oluşur. Yılan dilini (çatal) oluşturan köstekler ise 0.25, 0.30 ve 0.35 lik misinadan oluşur bu takıma iskandil olarak göbekten delikli olarak kullanılır yani bir nevi vargelli oltaya benzer bu takımla.
-----------------------------------------
Tertip (Savurma) 
 
 tertip olta
Bu takım gerek denizde gerekse tatlısuda av yapan hemen hemen bütün amatörler kullanır sebebine gelince ise daha önce anlattığım yılan dili ve serseri oltanın çalıştığı yerlerde bu takımında çalışmasındandır ayrıca bu takımın getirdiği avantajlarda vardır. Örnek verecek olursam iskandil (kurşun) bağlanarak daha uzağa atılması daha çabuk dibe inmesi gibi avantajları vardır. Tabi bunun yanında dezavantajları da vardır bu dezavantajlarda kayalık ve taşlık alanlarda çok çabuk takılmasıdır.
 
Takımın oluşumu şöyledir olta 0.30, 0.40, 0.50. 0.60 lık misina aralığına sahiptir. Beden ve köstekler ise avlayacağınız balık iriliğine göre 0.25, 0.30, 0.40, 0.50 lik ten oluşur köstek ve bedenin ince seçilmesindeki neden olur ya olta bir yerlere takılır asılıp koparmanız gerekebilir bu durumda beden ve köstekler kopar ama elinizdeki ana misina sağlam kalır.
Bu takımla denizde ve tatlı suda hem kıyıdan hem de tekneden yapılan avlarda kullanılır.
Denizde çipura, mercan, karagöz, lahos, kayabalığı, kuppes, iskorpit, dil balığı, kefal gibi balıkların avında kullanılır.
Tatlı suda sazan, yayın, yılan balığı, kadife, çapak, tatlısu kefali, dere pisisi, gibi balıkları avlamakta rahatlıkla kullanılır.

 ------------------------------
Hırsız Tertip (Savurma) 
 
 Hırsız Tertip Olta
 
tertip oltasıyla aynı özellikleri taşır bu takımdaki tek fark hırsız diye tabir ettiğimiz iğnenin iskandilin (kurşun) hemen üst kısmına yakın bir yerden ilave edilen ve iskandilin altına doğru sarkan bir köstek takılmasından oluşur. Kullanımı ve avlanılan balıklar tertip ile aynıdır tek avantajı tekneden yapılan avlarda olta tam tabana indirilmediği için tabana yakın bir iğnenin bulunmasını sağlamak amacı ile geliştirilmiş bir takımdır yalnız bu hırsız iğneyi zokadaki hırsız iğne ile karıştırmamakta yarar var.

-----------------------------------
Vargelli Olta
Bu takım bizlerin hassas balık diye tabir ettiğimiz balıkların avında kullanılır bu balıklar hangileri derseniz denizde levrek, sarıağız, dil balığı, lahos, tatlısuda yayın, yılan balığı, alabalık, turna, gibi balıkları sayabilirim vargelli takımın avantajı iskandilin misina üzerinde rahat hareket etmesinden dolayı balık yemi ve iğneyi aldığı zaman hiçbir ağırlık hissetmeden misinaya verdiğimiz boşluğu almasını sağlar bu avantajda balığın yemle birlikte iğneyi yutmasını sağlar. Akıntılı sular için idealdir bu takımın tek dezavantajı kayalık ve yosunlu yerlerde çabuk takılmasıdır olta misinası 0.30, 0.35, 0.40, 0.50, 0.60 ğa kadar farklılık gösterir. Beden ve köstekler ise 0.25, 0.30, 0.35, 0.40 lık misinadan oluşur.
------------------------------
Yarım Vargelli Olta

Bu takıma vargelli oltanın geliştirilmişi de diyebiliriz bu takımın kullanım alanı ve avlanılan balıklar aynıdır. Yarım vargelli oltadaki bariz fark iskandilin tamamen hareket edememesidir bunun nedenine gelince oltaya geçirilen göbekten delikli bir iskandil (kurşun) ve oltanın ucuna çengelli bir fırdöndü takılır bu fırdöndüye bir köstek bağlanır ikinci bir köstek ise fırdöndüden 50 cm yukarıya bağlanır bu köstek bağlanırken iskandilin kösteğin bağlandığı yer ile fırdöndü arasında kalması sağlanır bu kösteğin böyle bağlanmasının bizlere getirdiği avantaj şöyledir taban da gezmeyip hemen taban üstünde yemlenen balıkları bu köstek sayesinde yakalama olanağı sağlar.
Olta beden ve köstek misinası seçimi vargelli takımla aynıdır.
-----------------------------------
Mantarlı Olta

Hemen her amatörün büyük bir zevkle kullandığı takımlardan biridir bu takımda balığın her dokunuşunu görsel olarak gözlemleye bildiğimiz için büyük bir haz alınarak bu takımla avlanma yapılır.
Mantarlı olta ile yüzeye yakın veya orta suda gezinen ve yemlenen balıklar avlanır ayrıca tabanı kayalık olan faka su derinliği fazla olmayan yerlerde dip balıkları avlamak içinde iyi çalışan bir takımdır.
 
---------------------------------------------
Saçaksız Çapari ( Kıprıs )

Saçaksız çapari olta olarak 0.40 lık beden ise 0.25-0.30 luk misinadan oluşur bu beden üzerine hiç köstek bağlanmadan iğne aralıkları 1-1.5 cm yi geçmeyecek şekilde sıralanarak bağlanırlar iğne sayısı 8-10 dan aşağı olmamalıdır.
Bu çaparide 7–8 numara siyah veya beyaz çapraz mat iğne kullanılır. Akdeniz deki amatörlerce bu çapariye ekmek sarılarak mavri kefal yakalamak için dip kefal çaparisi (Kıbrıs) olarak kullanılır ancak ege ve Marmara da bu çapariye ağırlık bağlanmadan yüzeyde kefal avlamak, ağırlık bağlayarak ve sardalye sarması yaparak çipura, karagöz, levrek gibi balıklarında avında kullanılır.
Bu çapariye sardalye şu şekilde sarılır çaparinin (Kıbrıs) en alt iğnesinden başlanarak dairesel olarak iğneler sardalyenin solungaçlarından başlayarak etine saplanıp gizlenerek sardalye boydan boya sarılır sardalyenin kuyruk kısmına beden ile bir kasa bağı atılarak sardalyenin düşmesi engellenir.     Özellikle kıyıdan yapılan avlarda çipura, levrek ve karagöz gibi balıkları avlamakta mükemmel sonuçlar verir.
-------------------------------------------------
Saçaklı Çapari ( Kıprıs )

Bu çaparide olta 0.50 lik beden ve köstekler ise 0.30 luk tan oluşur saçaksız çapari gibi en az 10 tane iğne bağlanır bu iğnelerin arasına 4 veya 5 adet köstek bağlanır bu köstekler saçak ismini alır. Düz beden üzerine iğneler bağlanırken olta tarafına değil de diğer uca küçük bir mantar bağlanır ve bu mantarın üzerine ekmek sarılır bu ekmeğin üzerine de iğneler muntazam duracak şekilde dairesel olarak sarılır bu sarma işi bitince aşağıya doğru sarkan saçaklara da küçük ekmek parçaları takılır.
Çapari denize atıldığı zaman ekmeğin içindeki küçük mantardan dolayı ekmek batmaz ve saçaklarda sarılı ekmeğin etrafında küçük ekmek parçacıkları gibi durur bu saçaklar ekmeğe dağılmış görünümü verdiğinden kefaller ekmeğe daha kolay atlarlar.
------------------------------------------
 

   Zargana Oltası Zargana balığı bildiğiniz gibi yüzeye yakın yaşayan ve yüzeydeki küçük deniz canlıları ve küçük balıklarla beslenirler bunun içinde zargana oltası yüzeyde kalacak bir şekilde tasarlanır tabii zargana sadece bu oltaylada avlanılmaz  zargana çaparisi dediğimiz ipek floş lu iğnelerle dizayn edilmiş çaparilerlede avı aypılır. Bu olta ile avında akyem.sardalya fileto kullanılır.
------------------------------------------
laplup
Laplup diye tabir ettiğimiz takım amatörler tarafından mantarının küçük veya büyük olarak tercih edilmesinden ve takım üstünde ufak değişiklikler yaparak farklı isimler altında kullanırlar bundan dolayı yöresel farklılıklar gösterir ben burada sizlere laplup takımını anlatacağım gerektiği zaman üstünde sizler değişiklikler yaparak istediğiniz yerde kullanabilirsiniz bu takım esasen büyükçe bir mantar ve hırsız iğneli tertibin farklı bir versiyonundan oluşur resminden de anlayacağınız gibi bu takımda yüzey balıkları ve kefal avında kullanılır mızrak ve laplup zaman zaman tatlı suda da kullanılabilen takımlardandır. Takımın oluşumu mızraktaki gibi olta üzerine 100 gramlık bir zeytin iskandil takılır iskandil olta atılırken baskı yapmaması için mantarla iskandil arasına bir fırdöndü takılır ve mantar beden üzerine geçirilir beden yaklaşım 3 metreden oluşur sonra beden üzerine 3 köstek bağlanır ve kösteğin altına 25 gram lık bir zeytin iskandil geçirilip benden ucuna çengelli bir fırdöndü takılır ve bu fırdöndüye de bir köstek daha bağlanır.
----------------------------------------------------
Mızrak
Bu takımı pek çok amatör bilemeyebilir bu takım daha çok yöresel olarak kullanılan bir takımdır akarsu ağızlarının denize giriş ağızlarında yüzey balıkları ve kefal avlamak için kullanılır bu takımlar ege deki balık malzemeleri satan mağazalardan alınabildiği gibi amatörler kendileri de bu takımı yapabilmektedirler bu takımın yapılışına kısaca değinecek olursam.
Kargı veya kamış olarak tabir edilen sazlar dan veya elektrikçilerin kullandığı 14 lük borudan yapılır borudan yapılanları içine su girmesin diye iki ucu izole edilir uçlar izole edilmeden önce borunun içine 20 gram kadar kıstırma veya saçma doldurulur ve bir bez parçası veya pamukla bir uca doğru sıkıştırılır borunun ağırlık konularak suyun içinde kalmasını istediğiniz ucuna bir köstek ortaya bir köstek isteğe göre üste de bir köstek konulabilir suyun yüzeyinde kalacak uca misina ile bir halka atılır ve olta bu halkaya çengelli bir fırdöndü ile takılır olta üzerinde göbekten delikli 100 gramlık bir zeytin iskandil (kurşun) takılır bu iskandilin takılmasında ki amaç mızrağın akıntının etkisi ile sürüklenmesini engellemek içindir. Olta misinası 0.40, 0.50 lik köstekler ise 0.20 veya 0.25 lik ten oluşur.

bazı olta takımlarının resim olarak örnekleri 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
  Bugün 3 ziyaretçi (5 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Şu ana kadar toplam klik sayısı Counters
Counters-