Amatör olta balıkçılığı
  Kamışlar
 

KAMIŞLAR
Günümüz balıkçılığında karbon,Cam Elyafı ve polyester gibi malzemelerden üretilen ve genel anlamda 10 YTLden 1000 YTLye kadar fiyat ve özellikte satılan, üzerine makine takılarak deniz,göl ve akarsularda balık yakalamaya yarayan en önemli malzemelerden biridir.
Yakalanacak balık,yer ve kullanım şekline göre farklı özelliklerde kamışlar mevcuttur.
Günümüzde en çok kullanılan çeşidi TELESKOPİK KAMIŞ diye tabir edilendir.Bunun yanında FLY,PARÇALI , HALKASIZ,ÇIKRIK gibi çeşitleri mevcuttur.

Seçilecek olan kamış tamamen avın ve kullanılacak yerin özelliğine göre seçilmelidir.
Aksi takdirde av belki gerçekleşebilir ama verimli avlanma zorlaşır.
Yakalanacak balık ve av sahasının özelliğine bağlı olarak kamış seçiminde bulunulurken kamışların farklı "Atar" değerleri göz önünde bulundurulmalıdır .Bu değerler takımınızın olması gereken max.ağırlığını ifade eder. Yani misina+iğne+yem+kurşun gibi yan malzemelerin toplam ağırlığı kamışın max.atar değerini geçmemelidir.Aksi takdirde kamışa zarar vermek olasıdır,bu zarar genellikle kamışın kırılması ile sonuçlanır…
Atar değerleri 50-100 gr ----- 70-170 gr ---- 100-250 gr gibi sayılar ile ifade edilir ve üzerinde yazan min/max değerler en verimli bu ağırlık aralığındaki takımların av alanına atımını ifade eder.Bu değerin altında bir takım istenildiği kadar uzağa atılmaz veya istenilen alana nokta atışı sağlamaz, bu değerin üzerindeki bir takım ağırlığını atmaya kalkıncada kamışı kırmak olasıdır…Bu yüzden kamış seçiminde avlanacağınız balık/yer ve avlanma şekline uygun kamış seçmelisiniz……..
Kamışların birde refleks yada Aksiyon dediğimiz balığın yemi almasını yani vuruşunu kamışı tutana ne kadar hissettirdiği özelliği vardır.Bu özelliği kamışın en uç parçası tayin eder.Yani kamışın
Hassasiyetidir…YAVAŞ(AĞIR)-ORTA-HIZLI diye ayrılsada günümüz teknolojisinde HIZLI aksiyon bile 3 ayrı katagoriye ayrılacak şekilde üretilmektedirler..mesela ultra fast action diye tabir edilen kamışlar mevcuttur… yavaş aksiyonlular sağır kamış diye de tabir edilirler.
Atar değeri ile aksiyonu (genel anlamda) ters orantılıdır.
Yani 100-250 gr atarı olan bir kamışın uç parçası 250 gr kurşunu atmaya dayanıklı olduğu için aksiyonu daha düşüktür.50-150 gr atarlı bir kamışın aksiyonu daha hızlıdır ama bunu kabaca genelliyebiliriz.Üretim kalitesi ve marka/model bazında bu bilgiyi çürüten kamışlar da mevcuttur…Tutulacak balık ve yere göre atarına dikkat ederken bir yandanda aksiyonu iyi (hızlı) olan kamışlar seçilmelidir…..

TELESKOPİK KAMIŞLAR

Günümüz balıkçılığında amatörler arasında en çok kullanılan kamış çeşididir.4 ile 8 (genelde) parçadan oluşurlar ve her bir parça iç içe girerek kapatıldığında 50-100 cm arası kapalı uzunluğu ile taşıma kolaylığına sahip olması,kullanımının kolay olması ve en ucuz kamış grubunda olması sebeplerinden en çok tercih edilen kamış çeşididir.
Değişik uzunlukta ve parça sayısına sahiptirler.Genel anlamda 3 metreden 4,5 metreye kadar olup,kıyı balıkçılığında 3,50 – 3,90 cm uzunlukta olanlar tercih edilir. Tabii boy seçiminin yanında atarı ve aksiyonuda göz önüne alınarak teleskopik kamış seçilmelidir.
Örneğin İstanbul boğazı gibi bir av sahasında kullanılacak kurşun ağırlığı 100 – 150 gr aralığında olduğu için 100-200 atarlı bir kamış seçilmelidir.Ve balık çok kıyıya yanaşmadığı için uzak atışlara yarayan SURF tipi kamışlar seçilmelidir.Surf kamışların diğer teleskopik
kamışlardan farkı saplarının daha uzun (ve genelde ince) olması ve azsayıda halkalarının bedene daha uzak olmasıdır.Tabii bu misinanın halkaya sürtünme oranını düşüreceği için takımın daha uzağa
gitmesi sağlanabilinir.Surf tipi uzak atış kamışları için 3,90 veya 4,20 en çok kullanılan uzunluklardır.Daha kısa olan kamışlar genelde yakın atım ve yemli takım atımı için kullanılırlar ve bu grup avlanma için 50-150 gr atarlıları,aksiyon değerinide gözönüne alınıp tercih etmek uygundur.
Tabii 3 metrenin altında uzunlukta teleskopik kamışlarda mevcuttur ama bu uzunlukta olan teleskopik kamışlar yerine parçalı kamış tercih etmek daha uygundur…..

 

 

 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN İDEAL KAMIŞ
Kamış Gruplarının Açıklaması
Teleskopik kamışlar : Genel olarak her türlü balık avında kullanılabilen modellere sahip iç içe geçmeli çok parçadan oluşan ve porselen misina kılavuzlu kamış modelleridir.

SURF kamışlar : Kıyıdan çok uzağa atış yapabilmek için tasarlanmış ve genellikle boyutları 360-450cm arasında olan uzun saplı ve yüksek ağırlıklarda kurşunları atabilen özel seri kamışlardır.  Bu kamışlarda atış esnasında misina sürtünmesini azaltmak için misina klavuzları olabildiğince azaltılmıştır ve özellikle surf makinelerle kullanılması tavsiye edilen atış performansı yüksek kamışlardır.

Parçalı kamışlar : Birbirinden bağımsız iki veya üç parçadan oluşan ve  birbirine takılarak makineyle birlikte kullanılan modellerdir. Parçalı kamışlarda 2 tip genel kullanım alanı vardır. Birincisi;  Bot ve teknede kullanılan kısa boylu modeller  ikincisi; kıyıdan avda surf tipi atışlar için uzun  ve spin tipi ince, hassas, yaylanır modeller.

Porselensiz kamışlar : Genellikle tatlı suda mantarlı balık avında kullanılan, teleskopik kamışlar gibi iç içe geçmeli çoklu parçadan oluşan fakat porselen misina kılavuzları olmayan ve makinesiz kullanılan modellerdir.

Çıkrık kamışlar : Teknede büyük balık avı yaparken çıkrık makinelerle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış çok yüksek dayanıklılıkta olan kamış modelleridir.


Avlanma şeklinize göre kamış seçimi nasıl yapılmalı?
 

Alabalık ve benzeri balık avı : Alabalık genellikle küçük, hafif kaşık ve sahte yemlerde at çek tarzı avlanır. Bu sebeple Spin kamış diye tabir edilen 5-30gr arasında atarları olan ince ve hassas kamışlar tercih edilir. Avlanacağınız bölgedeki alana göre  210-330cm arasında ve genellikle 2 parçalı kamışlar veya FLY yöntemi için özel üretilmiş kamışları ve makineleri kullanabilirsiniz.
 
Sazan ve Yayın benzeri balık avı : Küçük balık ise mantarlı olta ile su üstü avı yaparak avlanırken porselensiz boyları 4 ila 7mt civarında olan makinesiz kamış modellerini kullanabiliriz. Eğer büyük Sazan gibi tatlısu balıklarını avlayacaksak genellikle dip oltası ile atarı 75-150gr civarında olan sağlam ve boyu 300-350cm civarında olan kamışları tercih edebiliriz. Yayın gibi çok daha büyük balıklara ise daha güçlü atarı olan ve genelliklede dolgu parçalı kamışları kullanmak daha doğru olur.

Turna ve Sudak balığı avı : Turna kıyıdan kaşık ve sahte yemle avlanacak ise ucu çok kalın olmayan, atarı 40-80gr civarında olan 300-350cm civarında olan kamışlar tercih edilmelidir. Kamışın ucunun esnek olması kaşığı veya suni yemi daha güzel hareket ettirmenizi sağlayacağı için çok kalın ve hassas olamayan kamışları tavsiye etmiyoruz. Tekneden veya bottan avlayacak isek 2 parçalı veya teleskopik fakat kısa boylu 180-270cm arası boyutlarda ortalama 20-60gr atar değerleri olan kamışları tercih etmeliyiz.
 
Lüfer-Çinekop-Palamut balığı avı : Akıntılı yerlerde ağır kurşunla kıyıdan uzağa atış yaparak avlanıyorsak 100-200gr arasında atarlı  350-440cm arasında boylarda olan kamışları tercih etmek gerekir. Genellikle Surf tip kamışlarda bu av tipinde kullanılmaktadır. Kıyıdan çok uzağa atmadan kaşık veya sahte balık ile avlanıyorsak 50-75gr atarlı esnek ve boyu 300-330cm civarında kamışlar daha uygun olacaktır.

İstavrit - Kraça vb. avı : 75-150gr arasında atarlı kamışları tercih etmek gerekir. Genellikle Surf kamışlarda bu av tipinde kullanılmaktadır. Atarı çok fazla olan ve hassas olmayan kamışlar balığı hissetmemizi zorlaştıracağı için tavsiye etmeyiz. Atacağınız maksimum kurşun ağırlığını da dikkate alarak en hassas kamışı tercih etmeye çalışın.

Kıyıdan yemli deniz balığı avı : Karagöz, Çupra, İzmarit gibi balıkları avlayacaksanız 30-100gr civarında atarı olan ucu balık vurduğunda hissedebileceğiniz oranda hassas olan boyu 270-330m arasında olan  teleskopik kamışları ve 2 parçalı kamışları tercih etmelisiniz. Eğer Levrek, Lüfer, Kofana, Kalkan gibi daha büyük ve güçlü balıkları avlıyorsanız atar değerleri 100-200 gr arasında olan daha güçlü kamışları tercih etmelisiniz. Surf kamışlar bu av tipinde daha uygun olur.

Tekne ile deniz balıkları avı: Tekneden avlanırken rahat hareket edebilmek ve başkalarını rahatsız etmeden avlanmak için 180-240cm arasında kısa boylu, teleskopik veya 2 parçalı kamışları tercih etmelisiniz. Avlayacağınız balıklar küçük ise ince uçlu hafif ve 20-60gr civarında atarlı kamışlar, balık büyük ise daha yüksek atarlı, daha kalın ve güçlü kamışları tercih etmelisiniz.

Kılıç-Akya-Orfoz-Lahos gibi büyük balıkların avı : Bu tip balıklar tekneden avlandığı için çıkrık makinelere tek parça veya 2 parçalı güçlü çıkrık kamışları kullanmalısınız. Normal makine ve kamışlarda da üst seviye en güçlü modelleri bu avlarda kullanabilirsiz.
Kaynak:avdepom.com 

 
  Bugün 10 ziyaretçi (32 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Şu ana kadar toplam klik sayısı Counters
Counters-